Skip to content

Ontwerp

Van PVE tot werkomschrijving of bestek

Gorkam beschikt over ruime ervaring met alle disciplines binnen de installatiebranche. We beheersen de verschillende fases van het ontwerpproces van gebouwgebonden installaties. Of het nu gaat om de centrale elektrotechnische installaties, noodstroom, data, verlichting, verwarming, koeling, luchtbehandeling, procesinstallaties, regeltechniek of om sanitaire installaties, wij ontwerpen uw systemen van A tot Z. We helpen u bij het bepalen van wat u nu eigenlijk wilt door het Programma van Eisen (PvE) eenduidig uit te werken. Met die uitgangspunten gaan wij aan de slag. In verschillende ontwerpfasen werken we in nauw contact toe naar een Definitief  Ontwerp (DO) in de vorm van schema’s, 3D-tekeningen en technische beschrijvingen.

Zodra u akkoord bent met het DO kunnen wij u ook voorzien van alle documentatie die nodig is om te komen tot een concreet, direct realiseerbaar systeem. Dat betekent dat wij het Definitief Ontwerp vertalen naar een bestek inclusief uitgebreidere schema’s, plattegronden en omschrijvingen.

In nauwe afstemming met architect, constructeur en eventuele andere ontwerpende partijen zoeken we afstemming om te komen tot een integraal ontwerp. Alle disciplines hebben invloed op elkaar en hetgeen u als opdrachtgever uiteindelijk krijgt. De randvoorwaarden op het gebied van comfort, investerings- en exploitatiekosten zijn van toepassing voor alle disciplines en dienen om deze reden integraal opgepakt te worden,

Neem contact met ons op wanneer u meer wilt weten over de mogelijkheden.

Diensten

Ontwerp

Ontwerp

Calculatie

Calculatie

Regeltechniek

Regeltechniek

Realisatie en nazorg

Realisatie en nazorg

Installatie onderzoek

Installatie onderzoek

Detachering

Detachering

Bent u overtuigd?

Neem vrijblijvend contact op!